Febelfin naar Grondwettelijk Hof

Febelfin, de sectororganisatie van de Belgische banken, heeft bij het Grondwettelijk Hof klacht neergelegd tegen de nieuwe wet op de belastingfraude. Michel Vermaerke, topman van Febelfin, zegt dat de sector zich niet verzet tegen een beteugeling van financiële fraudepraktijken, maar betoogt dat de nieuwe verplichtingen veel te vaag zijn omschrijven.

Door de nieuwe regelgeving zouden de banken bij een vermoeden van fraude veel sneller contact dienen op te nemen met de antiwitwascel. De nieuwe wet maakt het volgens Vermaerke voor de banken echter onduidelijk wanneer verdachte transacties moeten worden gemeld. Onder meer is de regelgeving volgens Febelfin onduidelijkheid over de omvang van mogelijk gecontesteerde bedragen en verjaringstermijnen.

Febelfin maakt gewag van rechtsonzekerheid die de cliënt mogelijk nodeloos in de problemen zou kunnen brengen. John Crombez, staatssecretaris voor fraudebestrijding, zegt echter dat de sector gebruik maakt van drogredenen om de wet aan te vallen.

Bron: Express.be