De effectenmarkten in 2014

2013 was een moeilijk jaar, maar het was ook het jaar van de euro en de aandelen. Alle munten verloren heel wat waarde ten opzichte van de euro. Wat een verschil met 2012, toen de hele wereld dacht dat de euro in elkaar zou klappen. De euro staat meer dan ooit sterk en won meer dan 4% op wereldmunt US dollar. Heel wat munten blijken ondergewaardeerd tegenover de euro en deze trend zal nog even aanhouden zo stelt Guido Barthels, Chief Investment Officer van ETHENEA Independent Investors S.A.

2013 was dan weer een niet zo goed jaar voor de obligatiemarkten. Op obligaties van riskante markten (in de Europese periferie) en van bedrijven haalde men nog een goed rendement. De rest van de markt eindigde echter in het rood.

Wat heeft 2014 in petto?

1. Munten

Wat de dollar en de euro betreft, zullen de kortetermijn intrestvoeten hoogstwaarschijnlijk op een laag niveau blijven in 2014. Enkel in de eurozone kunnen de belangrijkste rentevoeten eventueel nog verder zakken. De vraag blijft in welke richting de wisselkoers van de euro en de dollar in 2014 zal evolueren. Volgens Guido Barthels zullen de economische verschillen tussen de VS en de eurozone leiden tot een euro-dollar wisselkoers die in de loop van 2014 kan zakken naar 1,25.

2. Rentevoeten

Velen hoopten dat de rentevoeten nu echt wel hun dieptepunt bereikt hadden. Maar volgens Guido Barthels leert de ervaring dat de rente voor leningen op 10 jaar elk jaar lager gaat. De hoge rentes van de jaren 70, 80 en 90 waren eerder uitzondering dan regel. We zijn niet zo ver van het historische langetermijn gemiddelde van 4,5%. Volgens hem zal het rendement van Amerikaanse schatkitscertificaten dit jaar niet hoger dan liggen dan 3,5%. Duitse overheidsobligaties noteren lager, maar men koopt ze dan ook als een verzekering tegen een (onwaarschijnlijke) instorting van de eurozone.

3. Werkloosheid

In Europa is de werkloosheid verder gestegen in 2013. Volgens Guido Barthels zal de ECB in 2014 onconventionele maatregelen nemen om de leningscapaciteit van Griekenland, Spanje en Italië te verhogen. In de hoop dat dit hun economische slagkracht vergroot en de werkloosheid vermindert.

4. Financiële sector

In 2014 zal de ECB de gezondheid van de bancaire sector opmeten. Volgens Guido Barthels heeft men nog altijd geen lessen getrokken uit de financiële crisis. Veel banken zijn nog altijd in hetzelfde bedje ziek. Hij dringt aan op meer overheidsregulatie om te vermijden dat de belastingbetalers in de nabije toekomst weer in de geldbuidel moeten tasten.

5. Overheidsschulden

Wegens de voorbije crisis voldoen veel staten van de eurozone niet aan de Maastrichtlijn van maximum 60% overheidsschuld. Duitsland, de beste leerling van de klas, zag zijn overheidschuld de laatste 20 jaar met 40% stijgen. De hoge overheidsschuld en het feit dat er nog heel wat vermogen bij de burgers zit, zal volgens Guido Barthels op termijn tot nieuwe belastingen leiden. Maar waarschijnlijk niet in hoge mate in 2014.

Besluit

Voor beleggers wordt 2014 een moeilijk jaar. De toekomst blijft immers in nevelen gehuld. De opbrengsten van effecten zullen slechts een klein beetje stijgen, want de grootste stijging ligt al achter ons. De wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zal waarschijnlijk niet dalen (in tegenstelling tot de meeste voorspellingen, inclusief die van Guido Barthels). De aandelenmarkten zullen waarschijnlijk verder blijven stijgen. Niet in het minst omdat veel potentiële kopers de meeste koersstijgingen gemist hebben en eventuele koersdalingen zullen benutten om aandelen te kopen.