Senior Bank Loans lijkt te gaan profiteren van de zoektocht naar rendement in 2014

Dan Norman, Group Head Senior Bank Loans’ team bij ING IM zei: “Naar verwachting zal het huidige jaar in veel opzichten lijken op het jaar dat we net achter ons hebben. De technische marktgegevens in de zin van vraag afgezet tegen nieuwe uitgifte zouden sterk moeten blijven, gelet op de natuurlijke vraag van zowel de institutionele kant, als particuliere beleggers, naar de categorie obligaties met variabele rente om de renterisico’s binnen hun portefeuille te neutraliseren. Bovendien zouden de zorgen over een plotselinge piek in het aantal faillissementen op een laag pitje moeten blijven, tenzij de economische omstandigheden een onverwachte en wezenlijk negatieve wending nemen “.

Beperkt opwaarts potentieel

Dan Norman, Group Head <a href='/aandeel/2259-senior'> Senior </a> Bank ING Investment Management
Dan Norman, Group Head Senior Bank ING Investment Management

Gelet op het feit dat de gemiddelde biedkoers van de index dicht bij pari ligt, waarbij de meest solide leningen à pari of bijna à pari noteren, constateert ING IM dat het opwaartse prijspotentieel per definitie beperkt is. Ten aanzien van de creditspreads erkent de vermogensbeheerder dat deze vanaf nu wat meer zouden kunnen verkrappen. Toch verwacht ING IM dat de meeste activiteit plaats heeft gevonden in termen van wat het effect is op het rendement van de gemiddelde index en portefeuille.

“Kort samengevat gaan we er volledig vanuit dat de wereldwijde zoektocht naar rendement zich voort zal zetten en dat de beleggingscategorie ‘senior bank loans’ een goede uitgangspositie heeft om hierop in te spelen”, aldus Dan Norman. “Als we 2013 het beste kunnen kenmerken als een jaar van “de rente plus een beetje”, dan wordt 2014 waarschijnlijk een jaar waarin beleggers in alle realiteit gewoon uit moeten gaan van de rentecoupon. Als zodanig valt onze totale rendementsverwachting voor 2014 binnen een bandbreedte van 4 à 5%.”

ING IM vindt dit rendementspercentage nog altijd aantrekkelijk, zowel in absolute als in relatieve zin. Dat geldt met name als we rekening houden met de vooruitzichten voor langere rentes en de waarschijnlijke waardevernietiging onder beleggingen met een lange duration. Bovendien is het team van mening dat dit rendement eveneens aantrekkelijk is in het licht van de verschuiving naar verhoging van de korte rentes. Dit is immers een klimaat waarin de categorie obligaties met variabel rentende leningen van oudsher wist te stijgen naar de top van de rendementslijstjes.