De marxistische nachtmerrie van de 1% (Roubini en Brynjolfsson)

Als de wereldelite er niet in slaagt om de ongelijkheid aan te pakken door de vruchten van de technologische vooruitgang over de hele maatschappij te verdelen, eerder dan enkel aan de top van de piramide, kan het kapitalistisch systeem geheel instorten. Voor zulk scenario waarschuwen topeconomen als Nouriel Roubini en Erik Brynjolfsson.

Ongelijkheid blijft toenemen

Nouriel RoubiniNouriel Roubini

“In dit tijdperk van vooruitschrijdende technologie, globalisering en handel blijft de ongelijkheid toenemen. Dit probleem heeft zowel morele als economische dimensies. Er wordt te weinig geconsumeerd en te weinig gespaard en dat is slecht voor de globale economische groei. Deze vicieuze cirkel lijkt op het oud marxistisch inzicht dat de consumptie in het slop komt wanneer de winsten te sterk groeien in verhouding tot de lonen, met als gevolg de zelfdestructie van het kapitalisme..., zei Marx.Dit inzicht van Karl Marx is mijns inziens even nuttig vandaag als honderd jaar geleden.”(Nouriel Roubini)

Technologie zorgt voor meeste ongelijkheid

Erik BrynjolfssonErik Brynjolfsson.

“Tal van factoren beïnvloeden de toenemende ongelijkheid, waaronder de globalisering en institutionele en culturele veranderingen, maar de grootste factor is volgens de meeste economen de technologische vooruitgang. Dit is te wijten aan het economisch concept van skill-biased technical change – de bevoordeling van werknemers met meer vaardigheden ten koste van minder geschoolde arbeiders. De technologische vooruitgang is naast skill-biased ook capital-biased en superstar-biased (al dienen we voor dat laatste misschien een betere term uit te vinden). Kapitaal wordt bevoordeeld ten opzichte van arbeid wanneer je mensen vervangt door robots. De ‘supersterren’ zijn de 1% (of 0,001%), mensen die dankzij hun speciale talenten, vaardigheden, geluk en/of connecties via nieuwe technologieën miljoenen of miljarden mensen weten te bereiken.

Dergelijke markten creëren winner-take-all resultaten. Enkele mensen strijken gigantische winsten op en iedereen wint in zijn capaciteit als consument, maar tegelijkertijd blijft er steeds minder plaats over voor gemiddelde werknemers met doorsneevaardigheden.” (Erik Brynjolfsson)

Roubini en Brynjolfsson waarschuwen dus dat technologische vooruitgang tot meer ongelijkheid zal leiden en geen vruchten zal afwerpen voor de hele maatschappij. Tenzij beleidsmakers ingrijpen, zal de toenemende ongelijkheid desastreuze gevolgen hebben voor ons kapitalistisch systeem. Gezien het gevaar van zo’n instorting zijn balansherstellende maatregelen volgens hen absoluut noodzakelijk.

Bron: Express.be