Belgische economie bouwt groei elk kwartaal opnieuw uit

De Belgische economie heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een groei met 0,4 procent gekend tegenover de drie maanden voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België.

Opgemerkt wordt dat België met deze cijfers de sterkste groei van het bruto binnenlandse productie in drie jaar liet optekenen. Ook wordt erop gewezen dat de Belgische economie het voorbije jaar elk kwartaal een verder herstel heeft laten optekenen. Tijdens het tweede kwartaal kon immers een groei met 0,2 procent worden geregistreerd, waarop de volgende drie maanden gewag kon worden gemaakt van een stijging met 0,3 procent.

Over het hele jaar heeft de Belgische economie een groei met 0,2 procent laten optekenen, nadat het jaar voordien een inkrimping met 0,1 procent diende te worden geregistreerd. De jaren daarvoor konden echter nog wel groeiniveaus van achtereenvolgens 2,3 procent en 1,8 procent worden gemeld.

Bron: Express.be