Arbeidspopulatie België heeft groter armoedeprobleem

De armoede bij de Belgische arbeidsbevolking neemt verder toe. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Maatschappelijke Integratie.

Vastgesteld werd dat 6 procent van de groep leefloontrekkers bestaat uit mensen die weliswaar een baan hebben, maar toch een onvoldoende inkomen genieten. Tien jaar geleden vertegenwoordigde deze groep slechts 3 procent van de totale populatie leefloontrekkers.

In totaal zouden bijna zesduizend mensen arbeid met een leefloon moeten combineren. De groep bestaat voor een ruime meerderheid uit vrouwen en meer dan de helft heeft kinderen. De betrokken leefloners zijn bijna allemaal actief in de privésector, waarbij vaak de uitzendarbeid, horeca, kleinhandel, schoonmaak en sociaal-culturele sector naar voor komen.

In Vlaanderen loopt het aandeel van de werkende populatie bij de leefloners op tot 8 procent, terwijl in Wallonië en Brussel relatief nochtans meer leefloners dienen te worden geteld.

Bron: Express.be