Verkoop Alt-A levert Staat 1,4 miljard op

De verkoop van de Alt-A portefeuille, bestaande uit Amerikaanse gesecuritiseerde hypotheken, heeft in totaal € 6,6 miljard opgebracht. Na aflossing van de lening aan ING heeft de Staat een netto resultaat gerealiseerd van € 1,4 miljard. Dat is € 600 miljoen meer dan in november 2013 bij de aankondiging van de veiling werd verwacht. Dit heeft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In lijn met de geldende begrotingsregels wordt de totale opbrengst van de verkoop van de Alt-A portefeuille gebruikt als aflossing van de staatsschuld.

Minister Dijsselbloem: “De overname van de Alt-A portefeuille was een van de noodzakelijke maatregelen om bij te dragen aan herstel van de stabiliteit van de financiële markten. Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee heeft ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiële sector verder af te bouwen.”

De Staat nam de Alt-A portefeuille in 2009 noodgedwongen over van ING. Eind 2013 kondigde minister Dijsselbloem aan de Alt-A portefeuille graag binnen een jaar tegen een passende prijs te willen verkopen. De verkoop van de portefeuille past in de kabinetsvisie om overheidsingrijpen in de financiële sector en de bijbehorende risico’s voor de Staat zo spoedig mogelijk af te bouwen. De verkoop vond plaats in drie aparte veilingen. Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën was namens de Nederlandse Staat verantwoordelijk voor de verkoop.

Door afronding kan het totaal afwijken van de som der delen.

ING Alt A leningen verkoop

Overheidsingrijpen ING

De Staat trof in 2008 en 2009 diverse maatregelen om de stabiliteit op de financiële sector te herstellen. Zo ontving ING in 2008 een kapitaalinjectie van de Staat van € 10 miljard. Daarvan is inmiddels € 8,5 miljard en € 2,8 miljard aan rente en premies terugbetaald. De resterende € 1,5 miljard en nog eens € 750 miljoen aan rente en premies zal in de komende anderhalf jaar worden terugbetaald. De overname van de Alt-A portefeuille van ING vond in 2009 plaats door het instellen van de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) waarmee de Staat 80% van het risico van de portefeuille van ING overnam. De Alt-A portefeuille bestond onder meer uit de Amerikaanse gesecuritiseerde hypotheken van ING die op dat moment nauwelijks verhandelbaar waren.