Fidelity: Aantrekkende bedrijfsactiviteiten nog niet ingeprijsd

Normaalgesproken reageert de aandelenkoers op de winstontwikkeling. Is er winstgroei, dan stijgt ook de aandelenkoers. Maar de laatste jaren lijkt niets meer normaal. De bedrijfswinsten over het afgelopen jaar waren onderhevig aan een dalende vraag vanuit de opkomende markten, schrijft Paras Anand, Hoofd Europese aandelen bij Fidelity Worldwide investment in een nieuwe European Equities Quarterly. De handel in ontwikkelde markten wint aan momentum ten opzichte van opkomende markten. De economische stabiliteit van Europa verbetert zienderogen, wat onder meer blijkt uit de krapper wordende spreads tussen de periferie en de kernlanden.

Het roept de vraag op wat de beste strategie is: of men moet nu focussen op bedrijven die profiteren van het binnenlandse herstel of op multinationals. Anand wil niet generaliseren, maar adviseert beleggers om niet naar sectoren of landen te kijken, maar vooral te focussen op bedrijfsniveau.

Koers/winst scheefgroei

De laatste paar jaar lijkt de verhouding tussen koers en winst minder evident. Aandelenkoersen liepen gestaag op bij karige tot geen enkele winstgroei. Anand vreest dat de markt daar zichzelf voorbij is gelopen. Men wacht erop dat de koers/winstverhouding weer zal normaliseren. Maar de kans bestaat dat dit niet op korte termijn zal gebeuren.

Anand denkt dat dit een optie is als de bedrijfsactiviteiten gaan aantrekken. De afgelopen jaren waren bedrijven druk doende met het op orde brengen van hun balans en het veiligstellen van hun liquiditeit. In de huidige marktomstandigheden kunnen bedrijven meer neigen tot activisme op de fusie- en overnamemarkt.

Overnamekandidaten zijn niet meer zo goedkoop, maar dat is de prijs die betaald wordt als men afstapt van het handhaven van een conservatieve balans. Daarnaast kunnen bedrijven de pijn verzachten door overnames te financiering met eigen aandelen. Onderzoek wijst uit dat dit namelijk geen verschil maakt met betrekking tot het creëren van aandeelhouderswaarde. De kwaliteit van de deal, de impact op de industrie en de schaal van de transactie, wegen zwaarder dan de manier waarop de deal gefinancierd wordt.

Koers kan profiteren van opleving activiteit

Bedrijven kunnen ook aandeelhouderswaarde creëren door zich te focussen op hun kernactiviteiten en divisies of activiteiten in bepaalde regio’s afstoten. Het fraaie nieuws voor beleggers is dat er kopers voor dit soort activiteiten zijn voor aantrekkelijke prijzen.Aantrekkende bedrijfsactiviteiten in de komende maanden kunnen de koers/winstverhouding verder uit het lood slaan, omdat niet de korte termijn winsten, maar de waarde voor potentiële kopers de prijs gaan bepalen.

Veel aandelen zijn niet goedkoop als we kijken naar de k/w-verhouding. Maar een opleving in de bedrijfsactiviteiten is nog niet ingeprijsd op de Europese aandelenmarkten, meent Anand. Als die activiteiten aantrekken gaan beleggers meer letten op perspectieven voor omzetgroei, dan het winstniveau op korte termijn. Unieke overnamedeals kunnen prijzen opleveren, waar de markten versteld van staan zo vermoeden de analisten van Fidelity.