Aziatische obligaties bieden aantrekkelijk rendement

Aziatische obligaties zullen aantrekkelijke – risico gewogen – rendementen opleveren vergeleken met obligaties in andere delen van de wereld verwacht ING Investment Management International (ING IM). Voor Aziatisch schuldpapier in harde valuta’s verwacht ING IM in 2014 een rendement van +2,5 à +4,5 % en voor Aziatische obligaties in lokale valuta’s een rendement tussen +1 en +3%. Nu vastrentende waarden een mogelijk lastige toekomst tegemoet gaan – gezien de naar verwachting hogere rentes – benadrukt ING IM dat rendement daarom steeds belangrijker wordt.

 Joep Huntjens, hoofd Asian Debt bij ING-IM
Joep Huntjens, hoofd Asian Debt bij ING IM

Joep Huntjens, hoofd Asian Debt bij ING IM: “Nu de Amerikaanse Federal Reserve de ultralage beleidsrente tot ten minste 2015 zal handhaven, blijft de yieldcurve voor Amerikaanse staatsobligaties steil. Dit levert beleggers die een beperkte looptijdrisico nemen een aantrekkelijke winst op. Daarnaast blijven wereldwijde beleggers onderbelegd in Aziatische obligaties gegeven de verschillen tussen mondiale indices. Slimme beleggers spreiden hun blootstelling aan risico. Daarom zal er naar verwachting kapitaal naar Azië stromen om de gaten in de geografische spreiding te dichten.”

Sterke groei Azië

Vooruitkijkend verwacht ING IM dat Azië (exclusief Japan, Australië, Nieuw-Zeeland) de snelst groeiende regio zal blijven. Landen als China en de Filippijnen zullen naar verwachting een groei noteren van 6 à 7%, terwijl voor alle overige landen een groei van 2 à 5% wordt verwacht. De beleggingsbeheerder merkt echter op dat het groeimomentum vertraagt terwijl de groei in de ontwikkelde markten, met name in Japan, de VS en de eurozone, geleidelijk verbetert – al moet de verbetering van ver komen. Dit kan ertoe leiden dat de verschuiving in beleggingsvoorkeur voor kansen in ontwikkelde landen – zoals de afgelopen maanden was te zien – doorzet.

“De verandering in beleggersvoorkeuren is cyclisch van aard”, aldus Joep Huntjens. “Op een gegeven moment zullen waarderingen en fundamentele factoren beleggers daarom dwingen massaal terug te keren naar Aziatische schuldbewijzen, vooral nu veel wereldwijde staartrisico’s zijn afgenomen. Bovendien wordt Aziatisch schuldpapier steeds beter ondersteund door zowel institutionele als particuliere beleggers in Azië.”

Stroom naar de VS

ING IM gelooft dat Aziatische valuta’s over het geheel genomen deze ondersteuning waarschijnlijk niet zullen ontvangen, gelet op de verschuiving in de wereldwijde dynamiek van Azië naar de VS, naast de afbouw van steun door de Fed. Sommige valuta’s zullen naar verwachting beter presteren dan de Amerikaanse dollar. ING IM verwacht echter dat Aziatische valuta’s op basis van spotkoersrendementen gemiddeld licht zullen verzwakken. Kijkend naar de rendementen bij bepaalde valuta’s, kunnen de achterblijvers van vorig jaar mogelijk een aantrekkelijk totaal rendement opleveren voor beleggers die volatiliteit op de koop toe nemen. De Indiase roepie komt hiervoor het meest in aanmerking.

Verzwakking valuta

Alia Yousuf, hoofdportefeuillebeheerder Asian Debt Local Bond : “Nu de portefeuillestromen zich van de regio afkeren, zullen de Aziatische centrale banken hun valuta’s waarschijnlijk laten verzwakken om hun reserves te beschermen en het concurrentievermogen van hun economie voor de export te verbeteren. Dit draagt bij aan verbetering van de handelsbalans, wat de respectievelijke Aziatische valuta’s zou moeten ondersteunen. Uiteraard bestaat bij een uitzonderlijk zwakke munt het risico dat de kosten van geïmporteerde goederen stijgen, waardoor de binnenlandse inflatie onder opwaartse druk komt te staan. In dat geval zullen centrale banken de beleidsrente waarschijnlijk verhogen, wat hun valuta eveneens ondersteunt.”

Wat de positionering betreft zien ING IM’s portefeuilles met obligaties in harde valuta’s meer waarde in kortlopende sub-investment grade-effecten. Dit gezien de hogere opbrengsten en de geringe gevoeligheid voor veranderingen in dollarrendementen. Volgens ING IM bieden high-yield bedrijfsobligaties meer spread pickup dan vergelijkbare obligaties uit andere regio’s en zijn ze minder gevoelig voor de rente. Dit biedt mogelijkheden voor een aantrekkelijk risico-rendementsdynamiek. Bovendien zijn de economische omstandigheden gunstig voor bedrijfsobligaties, wat erop wijst dat bedrijfsobligatiespreads kunnen verkrappen.

Alia Yousuf tot slot: “Bij portefeuilles met obligaties in lokale valuta’s geven wij ook de voorkeur aan hoogrentende obligaties uit landen met een verbeterend begrotings-, groei- en inflatieprofiel, zoals India. Daarnaast vinden we waarde in steile yieldcurves, zoals die voor Thailand in lokale valuta. We blijven echter waarschijnlijk globaal genomen een onderwogen rentepositie in de portefeuilles innemen in het licht van onze verwachting dat de rentes verder zullen stijgen.”