Belgische bevolking heeft bijna 3 miljard euro kredietachterstallen

De Belgische bevolking werd tijdens de maand januari geconfronteerd met 2,974 miljard euro achterstallen op uitstaande kredieten. Dat betekent een stijging met 6,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België.

Ook tegenover de maand december van vorig jaar namen de achterstallen met 0,3 procent toe. Uit de cijfers bleek dat 342.748 kredietnemers met minstens één achterstallig contract werden geconfronteerd. In totaal dienden bij 506.000 contracten achterstallen te worden gemeld. De gemiddelde achterstand per contract bedraagt 5.874 euro.

In totaal werden tijdens de maand januari bijna 11,47 miljoen leningen geteld, verdeeld over 6,25 miljoen kredietnemers. Dat betekent dat 4,4 procent van de kredieten met een betalingsachterstand dienen af te rekenen. Het grootste aantal achterstallige kredieten wordt opgetekend in Wallonië.

Bron: Express.be