Belgische economie trekt herstel verder door

De Belgische economie zal dit jaar een groei kennen van 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Daarbij wordt opgemerkt dat de economie van de hele eurozone signalen van een herstel laat optekenen, waardoor ook in België van een heropleving sprake zou zijn.

De Belgische economie zette tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar, met een groei van 0,2 procent, het herstel in. Over het hele jaar werd een groei met 0,2 procent geregistreerd. Er wordt opgemerkt dat dit jaar een verdere toename van de export en een heropleving van de binnenlandse vraag mag worden verwacht, waardoor het herstel zich verder zou doorzetten en het Belgische bruto binnenlandse product een groei met 1,4 procent zou kunnen laten optekenen.

Verder wordt verwacht dat dit jaar in België 13.000 banen zullen worden gecreëerd, nadat vorig jaar 11.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Dat cijfer is echter onvoldoende om de toename van de beroepsbevolking op te vangen.

Bron: Express.be