Lezing "Huidige crisis, een wetmatigheid? "

Op donderdag 13 februari 2014, 16.30 - 17.30 wordt de lezing “Huidige crisis, een wetmatigheid” gegeven door Wim Grommen. De lezing is gebaseerd op zijn paper: The present crisis, a pattern , geschreven voor het International Symposium “The Economic Crisis: Time for a paradigm shift” in Valencia.

Deze themalezing gaat over een actueel thema: de huidige crisis. Deze lezing is gebaseerd op het paper van Wim Grommen ”The present crisis, a pattern: current problems associated with the end of the third industrial revolution” geschreven voor een International Symposium in Valencia: The Economic Crisis: Time for a paradigm shift. Wim heeft op 25 januari 2013 tijdens het symposium in Valencia zijn paper aan mensen uit de wetenschap gepresenteerd.

Crisis

Wim Grommen
Wim Grommen

Bijna dagelijks worden bedrijven en burgers geconfronteerd met de huidige crisis. Amper is er sprake van enig herstel of een volgend probleem moet worden opgelost. Niet alleen spaarders en beleggers hebben hierdoor geld verloren, ook bedrijven en de belastingbetaler moeten hun bijdrage leveren; zelfs de pensioenvoorziening van de burger komt onder grote druk te staan. Samenlevingen worden geconfronteerd met dezelfde problemen als aan het eind van de tweede industriële revolutie zoals oplopende werkloosheid, torenhoge schulden van bedrijven en overheden en dalende beursindexen. Kijkend naar de kenmerken van de fasen van transities, dit zijn maatschappelijke transformatieprocessen, zou het heel goed kunnen, dat we nu aan het eind van de zogenaamde derde industriële revolutie zijn aanbeland.

Transitiefases

Tijdens de lezing komen belangrijke kenmerken van transities aan de orde, het verloop van een transitie volgens de s-curve, de duur van transities en belangrijke transities die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan en die grote invloed hebben gehad op onze leefomgeving. Er wordt aan de hand van grafieken van o.a. beursindexes, de schuldenlast van samenlevingen, salariëring in de financiële wereld aangetoond dat deze grafieken grote overeenkomsten hebben met de s-curves van de laatste twee industriële revoluties. Er wordt ook aandacht besteed aan beursindexen. Beursindexen, zoals de Dow Jones , zijn ideale transitiemeters, maar tevens fata morgana’s en zetten in feite samenlevingen op het verkeerde been.

In de lezing staan vijf belangrijke pijlers van de eigen leefomgeving centraal. De historie heeft geleerd dat deze pijlers onontbeerlijk zijn voor een stabiele leefomgeving. De 5 pijlers voor een stabiele samenleving zijn kennis, welzijn, veiligheid, voedsel en gezondheid. Ook nu moeten we weer nadenken op welke wijze we deze pijlers in evenwicht kunnen houden. Wim gaat hierover graag de dialoog aan met het publiek!

Door wie?

Wim Grommen was o.a. 6 jaar wiskunde/natuurkunde docent op het Norbertuscollege in Roosendaal. Gedurende 25 jaar gaf hij trainingen op het gebied van automatisering; Scheidegger in Venlo, BTA Bergen op Zoom en Oracle Nederland. Voor Oracle heeft hij o.a. cursussen verzorgd in Bogota Colombia, Halfway House Zuid-Afrika, Bratislava Slowakije. Momenteel verzorgt hij trainingen bij Transfer Solutions in Leerdam, een ICT -bedrijf dat gespecialiseerd is in dienstverlening rond Oracle -databasesystemen en Java-technologie.

Hij heeft zich de laatste jaren verdiept in transities, maatschappelijke transformatieprocessen, de S-curve en transities in relatie met beursindexen. Publicaties in tijdschriften over deze onderwerpen kunt u vinden op zijn hier voor meer informatie.