Kamercommissie Financiën wil duidelijkheid over verjaring fraudedossiers

De Kamercommissie Financiën wil van het college van procureurs-generaal meer duidelijkheid over de verjaring van financiële strafzaken. Dat heeft kamerlid Carl Devlies, gewezen staatssecretaris voor fraudebestrijding, gezegd. Hij merkt op dat de commissie meer duidelijkheid wil over problemen rond verjaring de voorbije periode, maar ook uitleg wenst over de achterstand en het trage verloop van de dossiers.

Uit cijfers van Annemie Turtelboom, minister van justitie, is gebleken dat op dit ogenblik 555 fraudedossiers al minstens vijf jaar in onderzoek zijn. Daardoor dreigt volgens Carl Devlies een verjaring of een overschrijding van de redelijke termijn. Over daadwerkelijk verjaarde zaken en concrete bedragen is volgens het kamerlid bovendien geen informatie beschikbaar.

Hij zegt dat deze problemen door het parlement nochtans als een prioriteit werden aangestipt. Daarom moet volgens Devlies zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft.

Bron: Express.be