Door AFM aan Fortis opgelegde boetes houden geen stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 14 februari 2014 in hoger beroep twee boetes van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) vernietigd. De boetes van elk 144.000 euro waren opgelegd aan Ageas SA/NV, voorheen Ageas SA/NV (statutair gevestigd te Brussel), en Ageas N.V., voorheen Ageas N.V. (statutair gevestigd te Utrecht).

Niet tijdige publicaties

De AFM legde in 2010 boetes op voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie. Ageas publiceerde op 21 september 2007 in een persbericht (trading update) informatie over de mogelijke invloed van haar blootstelling aan subprime beleggingen op de winst- en verliesrekening. De AFM was van oordeel dat Ageas daarbij geen inzicht gaf in de aard en omvang van de blootstelling aan subprime beleggingen. Daardoor konden de beleggers naar het oordeel van de AFM onvoldoende een inschatting maken van de risico’s over de indirecte subprime beleggingen van Ageas en het mogelijke effect hiervan op de waarde van Ageas op de lange termijn. Dit standpunt van de AFM heeft geen stand gehouden bij het CBb.

Achterhouden koersgevoelige informatie

Het CBb oordeelde op 14 februari 2014 dat de AFM onvoldoende heeft onderbouwd dat Ageas koersgevoelige informatie heeft achtergehouden. De risico-inschatting door Ageas was op dat moment niet onredelijk. Dat blijkt naar het oordeel van het CBb ook uit het feit dat de direct betrokken Belgische toezichthouder de trading update heeft goedgekeurd. De Belgische toezichthouder was op de hoogte van de inhoud van de subprime portefeuille van Ageas . Het CBb oordeelt op basis daarvan dat de boetes van de AFM onterecht zijn opgelegd.

Bron: AFM