Belgische werkloosheid op 5,2%

Tijdens de maand januari hebben 461.785 Belgen een werkloosheidsuitkering ontvangen. Dat betekent een stijging met 5,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In Vlaanderen kende de werkloosheid met een groei van 10,1 procent de grootste toename, gevolgd door Brussel (2,7 procent) en Wallonië (2,2 procent). In Wallonië wordt echter wel nog steeds de grootste groep werklozen geteld. Verder bleek dat bij mannelijke werklozen een groei met 6,6 procent werd opgetekend, tegenover 3,5 procent bij vrouwen. Dat verschil is te wijten aan het feit dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjuctuurgevoelige sectoren.

De rijksdienst noemt het vooral verontrustend dat de groei bij de langdurig werklozen, die al één of twee jaar op zoek zijn naar een baan, met 8,1 procent is toegenomen. De jeugdwerkloosheid bleef stabiel, maar bij de vijftigplussers is er sprake van een toename met 12 procent, wat echter in belangrijke mate met een administratieve verschuiving heeft te maken.

Bron: Express.be