Hogere belastingen hollen winsten Belgische verzekeraars uit

De Belgische verzekeraars hebben het voorbije jaar een gezamenlijke winst gerealiseerd van 1,43 miljard euro. Dat betekent een daling met 41 procent tegenover het jaar voordien, toen echter wel uitzonderlijke resultaten konden worden opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van Assuralia, de federatie van de Belgische verzekeraars. Ook de premie-inkomsten vielen met 15,5 procent terug tot 27,3 miljard euro.

Die achteruitgang moet volgens Assuralia in belangrijke mate worden toegeschreven aan de individuele levensverzekeringen, die een daling met ongeveer 25 procent tot 16,1 miljard euro dienden te melden, wat vooral zou moeten worden toegeschreven aan de hogere taksen. Bij de schadeverzekeringen en groepsverzekeringen kon daarentegen nog wel een stijging worden opgetekend.

Ook de lagere inkomsten uit de historische beleggingsportefeuille hebben volgens Assuralia het voorbije jaar een negatieve impact gehad op de resultaten van de sector.

Bron: Express.be