Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld is eind februari beter dan eind januari. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vijf na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarige trend.

In de loop van februari is van alle indicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd.

De industriële productie en de consumptie door huishoudens gingen van het gele naar het groene kwadrant. Ze zitten in een opgaande fase en presteren nu ook iets beter dan hun langjarige trend. De uitvoer, het bbp, de vacatures en de uitzenduren schoven van rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren gaan van een neergaande over in een opgaande fase, maar presteren onder hun langjarige trend. Het producentenvertrouwen viel nipt terug van het groene naar het rode kwadrant. De indicator gaat van een opgaande over in een neergaande fase en presteert onder zijn langjarige trend.

conjunctuur nederland

Herstel

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind februari in de fase van herstel. Van de vijftien indicatoren staan er acht in het gele, vier in het groene, twee in het rode en een in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Bron: CBS Corp.