Belgische belegger hecht meeste belang aan professioneel advies in Europa

Belgische beleggers stellen buitengewoon veel vertrouwen in professionele adviseurs, blijkt uit internationaal onderzoek van Schroders naar het gedrag van beleggers. In vergelijking met andere Europese landen zijn beleggers in België gematigd optimistisch over de vooruitzichten voor 2014.

Belgische beleggers vertrouwen veel meer op professionele adviseurs dan beleggers in andere landen. Voor bijna de helft (47%) is het advies van intermediairs en productaanbieders een belangrijke factor bij het kiezen van beleggingen, blijkt uit het Schroders Global Investment Trends Report 2014, dat gebaseerd is op onderzoek onder 15.700 beleggers in 23 landen wereldwijd. Alleen Portugese beleggers hechten nog net iets meer aan het advies van professionals.

Ruim een op de drie (35%) Belgische beleggers hecht het meest aan advies van intermediairs - zoals een financieel adviseur of bank - bij beleggingskeuzes. Dat is meer dan in enig ander Europees land. Het advies van productaanbieders is voor ruim een op de vijf (21%) Belgische beleggers een invloedrijke factor. In Europa vertrouwen alleen beleggers in Frankrijk en Portugal (beide 27%) meer op het advies van productaanbieders.

Opmerkelijk is dat Belgische beleggers niettemin hun eigen beleggingsinzicht en instinct (gut feeling) hoog aanslaan. Meer dan een op de drie (35%) vertrouwt op eigen gevoel en capaciteiten bij het maken van beleggingskeuzes. Na Nederland (45%) is dat de hoogste score van alle 23 onderzochte landen. Belgische belegger is voorzichtig - In vergelijking met omliggende landen zijn Belgische beleggers voorzichtig gestemd over 2014. Voor bijna een op de drie (30%) is dit jaar de belangrijkste doelstelling om geld dat overblijft op een spaarrekening te zetten. In Europa zijn alleen beleggers in Portugal nog vaker van plan om te sparen. Wel staat beleggen - op welke manier dan ook - in België bovenaan de prioriteitenlijst, net als in alle andere Europese landen. Voor ruim een op de drie Belgische beleggers (35%) is dat de hoogste prioriteit als het gaat om geld dat overblijft.

Meer optimisme niet gelijk aan meer risico

Bijna de helft (49%) van de Belgische beleggers kijkt met meer optimisme naar de komende twaalf maanden dan een jaar geleden. Daarmee is het vertrouwen onder Belgische beleggers echter minder toegenomen dan het Europese gemiddelde (54%) en in vergelijking met Nederlandse beleggers (67%) zelfs aanzienlijk minder.

Het gematigd optimisme van Belgische beleggers leidt tot terughoudendheid bij het nemen van risico’s. In 2014 reserveren zij gemiddeld 16% van hun portefeuille voor beleggingen met een hoog risico/rendement; minder dan beleggers in Nederland (22%) en Frankrijk (18%). Belgische beleggers ruimen meer dan de helft (53%) van hun portefeuille in voor beleggingen met een laag risico/rendement; iets meer dan in Frankrijk (50%) en aanzienlijk meer dan in Nederland (41%).

Rendement

Opvallend is dat ruim een op de zes (16%) Belgische beleggers verwacht dat geen enkele beleggingscategorie in 2014 een bevredigend rendement zal opleveren. Op dit punt scoort België, na het Verenigd Koninkrijk, het hoogste van alle landen in de studie.