De kansen van Putin

Washington kan weinig doen om Vladimir Poetin te stoppen terwijl hij in de Krim optreedt,' schrijft Fareed Zakaria op CNN. 'Maar neem even afstand en kijk wat een strategische miskleun dit is voor deze man. Oekraïne ligt niet langer in zijn invloedssfeer en het gros van de bevolking zal de Russen de volgende generaties vijandig gezind zijn. Alle Europese landen zullen hun relaties met Rusland herbekijken. Zelfs China zal deze schending van het nationale soevereiniteitsrecht aanvechten, iets waar Beijing altijd als de dood voor is. De Russen zelf weten al dat Poetin als de dood is voor een democratische beweging en zich er brutaal tegen zal verzetten... niet echte het imago dat hij projecteren wil.'

Militaire verhoudingen Rusland - Oekraiene

oekraiene, aanval Rusland Krim

Oekraiene geen toegang tot lidmaatschap NATO

'Een militaire respons tegen de Russische agressie of de dreiging van een versneld NATO-lidmaatschap voor Oekraïne zijn ondenkbaar,' schrijft The Economist. 'Dus rest het Westen weinig anders dan kleinere, diplomatische maatregelen te nemen in een poging om Rusland binnen de internationale gemeenschap te isoleren. Zo zouden alle zeven G8-leden kunnen zeggen dat ze (deze zomer) niet naar Sochi gaan voor de G8-top, tot Poetin zijn mening herziet. Het Amerikaanse Congres kan de Magnitsky Wet (een wet die bedrijven, actief in de VS, verbiedt zaken te doen met personen die betrokken zijn geweest bij de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski in 2009) gevoelig uitbreiden tot Poetin zelf en zijn handlangers.

Ten derde kunnen financiële maatregelen worden genomen om Russische tegoeden in het buitenland te bevriezen. De VN kunnen een resolutie voorbereiden die Rusland veroordeelt voor agressie tegen een onafhankelijk land (zo’n resolutie kan rekenen op de steun van China én op het veto van Rusland). Ten slotte moet het Westen de gewone Oekraïener doen begrijpen dat het de nieuwe regering in Kiev zal steunen en dat het de EU en niet Rusland is die de weg naar de welvaart kan plaveien.'

Grote risico's vermijden

'Een Amerikaanse-Europese militaire tegenactie in de Krim, als antwoord op Poetins inval, brengt het risico van een continentaal conflict tussen nucleaire machten. Dat zal dus niet gebeuren. Het Westen gaat Poetin niet bevechten voor Oekraïne en Poetin weet dat,' schrijft Nicolas Burns in de Financial Times. 'Daarom ook dat hij zich gesterkt voelde om te doen wat hij deed. Amerika en de EU moeten dus een ander offensief lanceren - door de kosten van Poetins roekeloos gedrag drastisch te verhogen. (...) De strijd om Oekraïne vertoont veel gelijkenis met de machtsstrijd die de Koude Oorlog kenmerkte en die door Amerikaanse presidenten zo handig werd gemanoeuvreerd. De voordelen van zo’n lange strijd zijn uiteindelijk bijna altijd voor de meer volwassenen en democratische regeringen. Poetins Rusland is geen van beide.'

Bron: Express.be