"Bitcoin zal irrelevant blijven"

Bitcoin is in zijn huidige vorm vanuit macro-economisch standpunt niet relevant en zal dat nooit worden, maar er zitten wel grote gaten in ons financieel systeem waarvoor cryptomunten oplossingen proberen aan te reiken. Dat schrijft Wolfgang Münchau, de Europaspecialist van de Financial Times en de stichter en voorzitter van Eurointelligence, in eerstgenoemde krant.

Aangezien de totale voorraad Bitcoins in termen van Amerikaanse dollars vorige vrijdag amper 7 miljard waard was, is het enigszins normaal dat de cryptomunt nog niet bepaald serieus genomen wordt door de meeste economen (ter vergelijking: de monetaire basis van de V.S. is 4.000 miljard dollar). Bitcoin legt echter wel een vinger op gapende wonden van onze financiële wereld.

Wolfgang Münchau, de Europaspecialist van de Financial Times
Wolfgang Münchau, de Europaspecialist van de Financial Times

Meer bepaald vormt Bitcoin (of op Bitcoin gebaseerde toekomstige opvolgers die Münchau met de naam ‘Bitnote’ aanduidt) een alternatief voor onze monopolistische centrale banken en ons globaal systeem van financiële bemiddeling en fractional-reserve banking, waarbij centrale banken geld in de economie introduceren via commerciële banken.

Geen doorbraak

Münchau is er van overtuigd dat Bitcoin zelf nooit echt kan doorbreken vanwege de beperkingen op de hoeveelheid Bitcoins in circulatie (hoewel voorstanders dat net een belangrijk voordeel van de cryptomunt vinden). Net om die reden schiet de Bitcoin in zijn huidige vorm op een vergelijkbare manier tekort als de goudstandaard dat doet als alternatief voor het huidige systeem.

Hij is er ook van overtuigd dat dit systeem – het huidige status quo – niet zal blijven bestaan. Geld is volgens Münchau een “sociaal contract tussen de burger en de staat”, dat “democratisch aan centrale banken toevertrouwd wordt om essentiële functies te volbrengen”, waaronder prijsstabiliteit garanderen en een functionele transactie-, reken- en waarde-eenheid creëren. Als die essentiële functies niet worden volbracht, dan dringen veranderingen zich op, stelt hij.

Hoewel de val van Bitcoinwisselmarkt Mt. Gox en de volatiliteit van Bitcoin bewijzen dat de jonge fiatmuntalternatieven nog niet op punt staan, zijn immers ook de problemen van hut huidige financieel systeem reëel. Münchau meent dat die problemen uiteindelijk tot hervorming of tot het einde van dat systeem zullen leiden en dat een toekomstige ‘Bitnote’ daarbij een sleutelrol zou kunnen spelen.

“De combinatie van financiële deregulering met globalisering zonder globale coördinatie is onhoudbaar en iets dat onhoudbaar is, moet duurzaam moeten worden of ophouden met bestaan,” aldus Münchau.

Hervorming onwaarschijnlijk

Een dergelijke grote hervorming is voorlopig vrij onwaarschijnlijk gezien de macht van de financiële lobby’s en het gebrek aan valabele strategieën bij de politieke elite om financiële bubbels te controleren. Globale instabiliteit ligt dus in het vooruitzicht en zal nieuwe crisissen veroorzaken, die op hun beurt tot de opkomst van nieuwe en betere crypto-alternatieven zullen leiden. Of die, in tegenstelling tot Bitcoin, ook werkelijk de rol van fiatgeld zullen kunnen overnemen, weet nu nog niemand.

Bron: Express.be