Euronext van start met indextrackers

Euronext gaat als eerste beurs van start met ETF ’s via haar NAV Trading Facility. Dit initiatief zal de ETF markt openstellen voor een grotere groep beleggers door het bieden van een gereguleerde, ‘forward pricing’-oplossing via de beurs voor het uitvoeren van orders tegen Net Asset Value (NAV).

ABN Amro Basic Funds N.V. is de eerste onderneming die profiteert van het platform, na de notering van haar eerste ETF ’s — de AABF ETF ES50® en AABF ETF AEX ® op 6 februari jl.

De NAV Trading Facility is gereguleerd, transparant en efficiënt en biedt beleggers een betere en eenvoudiger toegang tot handel tegen NAV dankzij het elektronische management systeem van order invoer, opbouw, uitvoering en (financiële) afwikkeling. Alle orders die naar de beurs worden gestuurd, worden eenmaal per dag uitgevoerd tegen een koers die gebaseerd is op de NAV.

Euronext publiceert alle transacties die op de NAV Trading Facility plaatsvinden en stelt deze datagegevens ter beschikking aan data vendors, financiële instellingen en particuliere en institutionele beleggers, wat bijdraagt aan de transparantie van de algehele post-trade activiteit.