Belgische handelsbalans toont al zes jaar een tekort

De Belgische handelsbalans heeft het voorbije jaar een tekort van 7,3 miljard euro laten optekenen, tegenover een negatief saldo van 11,2 miljard euro het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank van België ( NBB ). Bij een eerdere raming was gewag gemaakt van een tekort van 6,4 miljard euro.

België exporteerde het voorbije jaar voor 244,4 miljard euro goederen en diensten. Dat betekende een stijging met 1,9 procent tegenover het jaar voordien. De import nam met 0,3 procent toe tot 251,7 miljard euro. Opgemerkt wordt dat ook het nieuwe jaar met een handelstekort van 1 miljard euro tijdens de maand januari werd gestart.

Opgemerkt wordt dat die negatieve trend zich nu al zes jaar op rij doorzet. Die vaststelling moet volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een duidelijke waarschuwing zijn voor de Belgische economie. De regering moet volgens de ondernemersorganisatie dan ook duidelijk maatregelen nemen om de Belgische concurrentiekracht te versterken.

Bron: Expresss.be