Meer in Belgische fondsenmarkt

De Belgische fondsensector kende gedurende het vierde trimester van 2013 een toename met 4,0 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind december 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 117,53 miljard EUR. Doordat eveneens de voorgaande kwartalen van 2013 gekenmerkt werden door netto inschrijvingen, aangevuld met koerswinsten, is de Belgische fondsensector met 10,98 miljard EUR, ofwel 10,3%, gestegen in de loop van 2013.

Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten daalde gedurende 2013 met 1,9 %. Het netto actief van de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in niet-vastrentende effecten steeg tijdens deze periode met 15,4%. De aandelenfondsen waren de sterkste stijger gedurende 2013. De pensioenspaarfondsen bereiken eind 2013 een historische piek.

De niet-openbaar verdeelde institutionele fondsen naar Belgisch recht spreken steeds meer institutionele beleggers aan mede doordat zij toelaten diepgang te geven aan de institutionele markten inzake financiële activa en pensioenvorming.