Grip op je Vermogen, vrijdag 25 april 2014

Zijn de eerste tekenen van economisch herstel werkelijk zichtbaar? Zo ja, wat betekent dit voor het groeipotentieel van de Nederlandse economie en welvaart? Welke kansen heeft u om uw eigen financiële positie te verbeteren en meer rendement uit uw vermogen te halen?

Op vrijdag 25 april zullen topsprekers hun visie geven tijdens de vijfde editie van dit congres. Daarbij zal ook worden ingegaan op onderwerpen als beleggen, financiële planning, pensioen, eigen woning en vermogensoverdracht.

Sfeerimpressie Grip op je Vermogen 11 oktober 2013:

10.15 Ontvangst

11.15 Opening en welkom door dagvoorzitter Roelof Hemmen

11.25 Groeipotentieel van de Nederlandse economie

Welke sectoren zullen hun stempel drukken op de groei van de Nederlandse economie en welvaart? Wat voor maatregelen moet en kan de politiek nemen om de economie van ons land concurrerender te maken? Hoe halen we meer uit ons financieel en menselijk kapitaal?

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland en voormalig minister van Buitenlandse Zaken en minister Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

11.55 Hoe moet Nederland zijn geld verdienen

Wat voor invloed hebben de economische ontwikkelingen en kabinetsmaatregelen op uw toekomstige welvaart?

Barbara Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie

12.15 Het onbenutte rendement van de factor tijd

Een rendement van een paar procent extra per jaar op uw vermogen kan bij langere looptijden zelfs tot een verdubbeling van uw eindkapitaal leiden. Maar hoe zit het met de risico’s en hoe kunt u de risico’s van bijvoorbeeld aandelen verkleinen zonder uw rendement aan te tasten? En hoe zorgen de jongere generaties ervoor dat ze –ook met een beperkte inleg – een aanzienlijk vermogen kunnen opbouwen?

Hans Hagenaars, directeur particulieren ING Nederland

12.35 Lunch

13.35 Workshopronde 1 of lezing in de theaterzaal

Lezing in de theaterzaal: Groeien, hoe ging dat ook alweer?

Wat kunt u doen om uw financiële positie te verbeteren en uw vermogen te laten groeien? Annemarie van Gaal geeft u tijdens deze lezing praktische tips over het genereren van extra kapitaal en inkomsten uit uw vermogen. Ook erfenissen, schenkingen en de veranderingen voor en na uw pensioendatum zullen uitgebreid aan bod komen.

Annemarie van Gaal, ondernemer en investeerder

14.45, workshopronde 2 of lezing in de theaterzaal

Lezing in de theaterzaal: Vernieuwend ondernemen in Nederland

Nu de economische crisis wegebt, resteert de vraag: waar moet Nederland zich op richten? Kunnen politici een optimaal ondernemersklimaat creëren? Welke stappen moeten er dan genomen worden? Willem Vermeend geeft vanuit zijn ervaring als ondernemer en oud-politicus zijn visie op het ondernemerschap in Nederland.

Willem Vermeend

15.45 Pauze

16.15 Debat

Prikkelend debat onder leiding van de dagvoorzitter met o.a.: Barbara Baarsma, Annemarie van Gaal, William de Vijlder en Willem Vermeend.

17.00 Plenaire afsluiting door Jan Mulder

17.15 Borrel

18.15 Einde

Vanuit Analist.nl bieden wij de eerste 30 aanmeldingen een gratis entreekaart aan. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam en adres naar: gripopjevermogen2014@analist.nl