Portefeuille Belgische beleggingsfondsen ruim 10% aangegroeid

De Belgische beleggingsfondsen beheerden eind vorig jaar een gezamenlijke portefeuille van 117,53 miljard euro. Dat betekende een stijging met 10,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Asset Managers Association (Beama). De groei moet volgens de federatie worden toegeschreven aan een combinatie van een toenemend aantal inschrijven en koerswinsten. Er wordt aan toegevoegd dat de beleggingsfondsen al sinds het begin van vorig jaar, gekoppeld aan het herstel op de financiële markten, opnieuw een groei laten optekenen.

Bij de aandelenfondsen werd een groei met 28,9 procent tot 35,7 miljard euro opgetekend. Bij de gemengde fondsen kon een stijging met 21,8 procent tot 31,64 miljard euro worden geregistreerd. De pensioenspaarfondsen, die met een portefeuille van 14,33 miljard euro een nieuw record lieten optekenen, kenden een stijging met 13,5 procent tegenover het jaar voordien. Bij de obligatiefondsen werd daarentegen een daling met 3,9 procent tot 29,23 miljard euro geregistreerd.

Bron: Express.be