"Pensioenleeftijd zou lager moeten"

De wereld moet afstappen van de traditioneel vastgelegde en verplichte pensioenleeftijd. Dat is de boodschap van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Southampton. De pensioensystemen die op dit ogenblik over de hele wereld worden gehanteerd, zullen volgens de Britse onderzoekers uiteindelijk onmogelijk houdbaar blijven.
Professor Yehuda Baruch, Southampton Management School
Professor Yehuda Baruch, Southampton Management School
Opgemerkt wordt dat wereldwijd een consensus lijkt te bestaan voor een pensioen rond het vijfenzestigste levensjaar, maar door de toenemende levensverwachtingen moet daardoor gedurende steeds langere tijd een groeiende inactieve populatie ondersteund worden.

Fundamenteel probleem

“Wereldwijd moet een fundamenteel probleem met de financiering van de pensioenen worden vastgesteld,” merkt onderzoeksleider Yehuda Baruch, professor management aan de University of Southampton, op. “Er heerst een algemene conventie dat werknemers rond hun vijfenzestigste verjaardag met pensioen gaan. Er is echter een duidelijke trend merkbaar waarbij jongeren de start van hun beroepscarrière uitstellen en dan ook pas later een bijdrage voor het pensioen beginnen te betalen. Anderzijds is de levensverwachting van senioren gevoelig gestegen, waardoor vaak nog gedurende dertig jaar een pensioen wordt ontvangen. Die twee evoluties maken de financiering van het systeem niet langer houdbaar.”

“Er moet dan ook afgestapt worden van een vastgelegde pensioendatum,” zegt professor Baruch. “Overheden en bedrijven moeten aan de werknemers bij de afbouw van hun professionele carrière een bredere waaier opties aanbieden en een grotere flexibiliteit rond pensioenplannen voorzien. Dergelijke maatregelen zouden een gedeelte van de financieringsproblemen kunnen helpen oplossen.” De onderzoeker voert aan dat het onderzoek heeft aangetoond dat in geen enkel land met een vast pensioensysteem de huidige financiering budgettair houdbaar is en zegt dat wereldwijd dan ook een flexibele benadering van de pensioenleeftijd moet worden voorzien.

Flexibliteit

“Werknemers moeten veel meer controle krijgen over het ogenblik dat ze met pensioen willen gaan,” voert de onderzoeker aan. “Sommige mensen wensen ook nog als zeventiger of tachtiger op de arbeidsmarkt actief blijven, maar willen daarbij mogelijk wel het type of het volume van hun tewerkstelling bijsturen. Daarbij kunnen senioren bovendien ervaren dat ze actief een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij en zich niet als een last hoeven te bestempelen. Om een vaste pensioendatum te schrappen, is er echter een belangrijke culturele verandering noodzakelijk en moet ook de arbeidsmarkt ingesteld worden op het behoud van oudere werknemers" zo stelt de onderzoeker.