Belgische loonkosten hard omhoog

De loonkosten zijn in België tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,6 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Daarmee hebben de loonkosten in België een grotere groei gekend dan het gemiddelde in de eurozone en de Europese Unie, waar tijdens datzelfde tijdsbestek een stijging met respectievelijk 1,4 procent en 1,2 procent werd geregistreerd.

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de Europese dienst voor statistiek. Wel wordt opgemerkt dat de toename van de Belgische loonkosten tijdens de laatste drie maanden van het voorbije jaar minder sterk was dan tijdens het kwartaal voordien, toen nog een groei met 2,1 procent werd geregistreerd. Twee jaar geleden diende tijdens het vierde kwartaal nog een stijging met 2,7 procent te worden gemeld.

Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar werd de grootste toename van de loonkost opgetekend in Estland (7,2 procent), gevolgd door Letland (5,9 procent) en Litouwen (5,7 procent). In Cyprus en Portugal werden daarentegen daling met respectievelijk 6,5 procent en 0,4 procent gemeld.

Bron: Express.be