Momentum is illusie

De winning mood die in vele sporten en andere sectoren wordt ervaren, is niet meer dan een illusie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de prestaties van een aantal Amerikaanse ijshockeyteams. Dit zelfde fenomeen van momentum wordt ook vaak verondersteld bij het beleggen in de vorm van technische analyse.

Hoewel nagenoeg dagelijks wordt gesproken over de impact van de ervaring van een winning mood, blijkt daarvoor volgens de wetenschappers in werkelijkheid geen enkel bewijs aangegeven te kunnen worden. De onderzoekers stellen geen enkel team te hebben kunnen identificeren dat een opmerkelijke periode van positieve prestaties kon laten optekenen.

Geen seriële correlatie

"Zowel sportcommentatoren als beursanalisten verwijzen geregeld naar een momentum om een reeks van opmerkelijke successen te omschrijven of te verklaren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Kniffin, professor gedragswetenschappen aan de Cornell University, op basis van een analyse van bijna duizend games in de Western Collegiate Hockey Association over een periode van zes jaar, in samenwerking met Vince Mihalek, lid van het Cornell-ijshockeyteam. “De studie toont aan dat het winnen van de eerste wedstrijd geen enkele invloed had op de winstkansen voor het volgende treffen. Ook winsten met grotere marges bleken geen enkele impact te hebben op de zegekansen in een volgende wedstrijd.”

Overmoed

“Veel coaches geloven dat winst een team in een momentum kan brengen dat tot verdere successen leidt,” zeggen Kniffin en Mihalek. “Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat er geen enkel verband kan worden opgemerkt. Ook een reeks van opeenvolgende wedstrijden heeft niets met momentum te maken. Het geloof in momentum kan daarentegen aanleiding geven tot overmoed en risicovolle besluitvorming. Prestaties worden in het algemeen het best gediend door het optimaliseren van de algehele kwaliteit. Momentum kan daarbij bestempeld worden als een neveneffect van een hoog kwaliteitsniveau.”

Bron: Express.be