Draijer naar Rabobank

De raad van commissarissen heeft het voornemen Wiebe Draijer (48) te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Hij is op dit moment voorzitter van de Sociaal-Economische Raad ( SER ). De benoeming van Wiebe Draijer is ter toetsing voorgelegd aan de toezichthouders.

Wiebe Draijer is de beoogd opvolger van Rinus Minderhoud, die sinds het terugtreden van Piet Moerland op 29 oktober 2013 interim-bestuursvoorzitter is. Een overstap naar de Rabobank zal in nauw overleg met de SER plaatsvinden. Zodra de vereiste goedkeuringsprocedures zijn afgerond zullen nadere mededelingen worden gedaan.

Wiebe Draijer nieuwe topman Rabobank