Nieuwe recordwinst voor bankverzekeraar Argenta

Bankverzekeraar Argenta uit Antwerpen heeft het voorbije jaar een nettowinst van 157,4 miljoen euro gerealiseerd. Daarmee liet de financiële groep een nieuwe recordwinst optekenen. Tegenover het jaar voordien kon een stijging met 43 procent worden gemeld, nadat ook het jaar daarvoor al een groei met 18 procent had laten optekenen.

De winstgroei kan volgens de bankverzekeraar onder meer worden toegeschreven aan een stijging van de rentemarges en het resultaat uit fondsen, waar een groei met ongeveer 20 procent kon worden opgetekend. Argenta zegt het voorbije jaar 56.000 nieuwe klanten te hebben kunnen aantrekken. In totaal heeft Argenta daardoor een portefeuille met 1,58 miljoen cliënten opgebouwd.

Bij de woonkredieten werd een groei met 15 procent tot 4,2 miljard euro genoteerd, terwijl de spaarrekeningen een stijging met 3,3 procent tot 36,4 miljard euro lieten registreren.

Bron: Express.be