Bijna 2 biljoen dollar Amerikaanse winsten in offshore locaties

De grote Amerikaanse bedrijven hadden het voorbije jaar nagenoeg 1,95 biljoen dollar winsten op rekeningen in belastingvriendelijke offshore locaties gestald. Dat betekent een stijging met 11,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van het persbureau Bloomberg op basis van gegevens van meer dan driehonderd Amerikaanse multinationals. Waarnemers merken op dat lacunes in de Amerikaanse fiscale wetgeving aan de grote multinationals de mogelijkheden bieden om constructies op te zetten die laten uitschijnen dat een groot gedeelte van hun winsten in het buitenland zijn gegenereerd. De grootste zondaar is General Electric , dat 110 miljard dollar winsten op buitenlandse rekeningen heeft.

Megawinsten

In het rapport wordt verder opgemerkt dat onder meer de offshore winsten van Microsoft de voorbije drie jaar meer dan een verdubbeling hebben gekend tot 76,4 miljard dollar. Bij Apple zou er sprake zijn van een verviervoudiging tot 54,4 miljard dollar. “Andere landen doen inspanningen om te vermijden dat bedrijven hun winsten naar belastingparadijzen zouden kunnen versluizen, maar de Amerikaanse overheid lijkt geen haast te maken om het fenomeen aan te pakken,” zegt Dan Smith, fiscaal specialist bij de Amerikaanse Public Interest Research Group. “Uiteraard worden ook andere landen met het probleem geconfronteerd, maar vaak worden daar inspanningen gedaan om bedrijven te stimuleren hun winsten terug naar eigen land te brengen.”

Plaatsing offshore

Uit het rapport van Bloomberg blijkt dat 43 procent van de buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals is ondergebracht in Bermuda, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. “Die verhouding ligt meer dan vijf keer hoger dan het aandeel dat deze landen hebben in het personeelsbestand en de investeringen die de bedrijven in deze landen registreren,” wordt er opgemerkt. Een raming van de Amerikaanse Congressional Research Service geeft aan dat de Amerikaanse overheid jaarlijks tussen 30 miljard dollar en 90 miljard dollar inkomsten mist door de inspanningen van de multinationals om hun winsten naar offshore bestemmingen te kanaliseren.

Bloomberg merkt op dat belangengroepen zoals Business Roundtable en Lift America voorstellen voor fiscale hervormingen hebben uitgewerkt om bedrijven aan te moedigen hun winsten niet langer in andere jurisdicties onder te brengen, maar heeft dat bij de Amerikaanse overheid nog niet tot een oplossing geleid.

Bron: Express.be