"Rusland zal zich na de verkoopgolf stabiliseren"

Op korte termijn is enige voorzichtigheid ten opzichte van Rusland raadzaam. Op langere termijn biedt deze markt volgens ING Investment Management (ING IM) aanzienlijk opwaarts potentieel voor beleggers. Als verdere escalatie uitblijft, is de Russische markt sterk ondergewaardeerd.

 Nathan Griffiths
Nathan Griffiths

Nathan Griffiths, Lead Portfolio Manager Emerging Markets Equities bij ING IM: “Onze beste inschatting van de huidige situatie is dat Rusland met de annexatie van de Krim zijn strategische doelen heeft bereikt. Uiteraard weten wij niet zeker of Rusland van plan was de Krim te annexeren. Mogelijk heeft Rusland willen voorkomen dat de Krim deel zou gaan uitmaken van een uitgebreide NAVO, samen met Sebastopol. Op dit moment koestert Rusland in onze optiek geen grotere ambities met betrekking tot de rest van Oekraïne.”

Sancties voor topfiguren

ING IM merkt op dat westerse sancties zich tot nu toe beperken tot topfiguren in de Russische regering die betrokken zijn bij Oekraïne. Meer recentelijk zijn deze sancties uitgebreid naar vertrouwelingen van president Poetin. Volgens de vermogensbeheerder zijn deze sancties redelijk mild gezien de harde retoriek van de VS en de EU. Wel wordt benadrukt dat meer sancties zullen volgen als Rusland verder gaat met zijn expansiedrift.

Griffiths: “De directe economische gevolgen van deze sancties zijn zeer beperkt, omdat de sancties zijn opgelegd aan hooggeplaatste personen. Er zijn echter wel indirecte gevolgen. Zo heeft de centrale bank besloten de financiële markten te kalmeren door de rente met 1,5% te verhogen. Deze maatregel is een klap voor de toch al kwakkelende economie. Ook heeft de onzekere situatie de kapitaaluitstroom – momenteel bijna 70 miljard dollar – versneld. En omdat internationale concerns alle investeringen in Rusland waarschijnlijk zullen bevriezen, zal dit volgens ons de economie verder verzwakken en mogelijk leiden tot een recessie in 2014.”

ING IM wijst erop dat met name de EU zeer terughoudend is om krachtigere maatregelen tegen financiële bedrijven en de energiesector te nemen. Met een marktaandeel van meer dan 30% is Rusland Europa’s grootste leverancier van aardgas. Op dit moment voorziet de vermogensbeheerder geen verdere negatieve gevolgen.

Voorzichtigheid gepast

Griffiths tot slot: “Ondanks de aantrekkelijke waarderingen, blijven wij voorzichtig ten aanzien van de vooruitzichten voor de Russische aandelenmarkt op korte termijn. Tot nu toe is de kans dat de situatie escaleert groter dan dat maatregelen worden teruggedraaid. Ook maken buitenlandse beleggers zich zorgen over de risico’s van hun beleggingen in Rusland. Dit betekent dat zij eerder geneigd zijn hun blootstelling te verlagen dan te verhogen, wat weer zou kunnen leiden tot een nog zwakkere markt. Niettemin zijn aandelenmarkten van nature goed bestand tegen dit soort crisissituaties en is Rusland altijd al een markt met een verhoogd risico geweest.

Geen nieuws betekent goed nieuws. Zonder verdere ontwikkelingen in de vorm van agressieve Russische acties of aangescherpte sancties, zal de markt de komende maanden de verliezen enigszins goedmaken. Gezien de instabiele situatie is onze beleggingsstrategie momenteel gericht op het aanhouden van relatief veel liquiditeiten. Daarnaast hebben wij een voorkeur voor bedrijven met bevoegdheden buiten Rusland. Mocht de situatie stabiliseren – in wezen is de annexatie van de Krim een voldongen feit – dan zijn onze vooruitzichten positiever.”