Winsten Euronext Brussel gedragen door financiële sector

De bedrijven op Euronext Brussel hebben het voorbije jaar een gezamenlijke winst gerealiseerd van 11,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 19,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft de krant De Tijd berekend. Er wordt echter opgemerkt dat achter die cijfers heel uiteenlopende resultaten schuil gaan.

De groei is immers in belangrijke mate te danken aan de financiële sector, die minder reserves diende aan te houden om slechte leningen op te vangen en onder meer daardoor zijn resultaten gevoelig kon verbeteren tegenover het jaar voordien.

Buiten de financiële sector werd daarentegen slechts een winstgroei met 0,3 procent tot 8,2 miljard euro gemeld. De grootste winst werd opgetekend door brouwer AB AB InBev , die het voorbije jaar met een positief resultaat van 6 miljard euro kon afsluiten. Ook KBC Groep en de Nationale Bank van België konden een winst van meer dan 1 miljard euro laten optekenen.

Bron: Express.be