Conjunctuurbeeld niet veranderd

Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vier na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend.

Met uitzondering van de vacatures en de uitzenduren is in de loop van maart van alle indicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Naar groen

Het producentenvertrouwen schoof door van het rode naar het groene kwadrant. De indicator bevindt zich weer in een opgaande fase en presteert ook beter dan zijn langjarige trend. De consumptie viel daarentegen terug, van het groene naar het gele kwadrant. Deze indicator blijft in de opgaande fase, maar presteert nu onder zijn langjarige trend. De uitvoer viel terug van het gele naar het rode kwadrant. Deze indicator gaat terug van een opgaande naar een neergaande fase en presteert onder zijn langjarige trend. De rente schuift van het oranje kwadrant door naar het rode kwadrant. De indicator blijft in de neergaande fase, maar presteert nu ook onder zijn langjarige trend.

Conjunctuurklok Nederland

conjunctuur nederland

Herstel

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind maart in de fase van herstel. Van de vijftien indicatoren staan er acht in het gele, vier in het groene en drie in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.