ESG-factoren stimuleren groei en innovatie in de chemie

De chemische industrie heeft lange tijd een slechte naam gehad vanwege haar nadelige effecten op milieu, gezondheid en veiligheid. De afgelopen drie decennia heeft aandacht voor milieu-, sociale- en governance (ESG) aspecten niet alleen de ecologische impact, maar ook de financiële resultaten van de sector verbeterd.

Nina Hodzic, senior ESG-specialist, ING Investment Managemen
Nina Hodzic, senior ESG-specialist ING Investment Managemen

Nina Hodzic, senior ESG-specialist bij ING Investment Management: “Veel mensen realiseren zich niet hoe belangrijk de chemische industrie is en welk effect deze sector heeft op ons dagelijks leven. Van de kleding die we dragen en het voedsel dat we eten tot de artikelen die we gebruiken; op al deze terreinen stellen chemische producten ons in staat een productiever en comfortabeler leven te leiden.”

Duurzame verbeteringen

“Chemieconcerns zien nu in dat een efficiënt gebruik van hulpbronnen niet alleen goed is voor de planeet, maar ook kosten bespaart en de winstgevendheid verbetert. Ze krijgen steeds meer oog voor de gehele waardeketen en denken na over hoe zij klanten kunnen helpen om hun milieuvoetafdruk te verkleinen. De sector kan inhaken op megatrends als bevolkingsgroei, klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen, waar innovatie cruciaal is voor succes.” ING IM merkt op dat de chemische industrie de afgelopen veertig jaar aan een stuk door is gegroeid. De wereldwijde omzet steeg van 171 miljard dollar in 1970 tot 2,7 biljoen euro in 2011. Trendstudies voorzien dat de wereldwijde omzet in de chemie tot 2050 met ongeveer 3% per jaar zal groeien.

“De belangrijkste aanjager voor deze groei is de sterke vraag naar voeding en consumentengoederen in opkomende landen, alsook de toenemende vraag naar complexe chemische producten in ontwikkelde landen”, aldus Hodzic. “De chemische productie is van oudsher geconcentreerd in West-Europa, Noord-Amerika en Japan. De afgelopen decennia hebben wij echter een belangrijke verschuiving van de productie en omzet gezien naar andere regio’s en opkomende markten (voornamelijk Azië en het Midden-Oosten).”

“De redenen voor deze verschuiving zijn een tragere vraaggroei in Europa, een snel toenemende vraag in Azië (vooral in China), plus de relatief hoge productiekosten (arbeids-, grondstoffen- en energiekosten) en strengere regelgeving in Europa. Door deze factoren schakelt de Europese chemische industrie over van petrochemische bulkproducten naar producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde en aanzienlijk betere ESG-prestaties.”

Meer invloed

Volgens ING IM hebben ESG-factoren en de steeds hogere verwachtingen van stakeholders nu een grotere invloed op het bedrijfsklimaat dan ooit tevoren. Chemieconcerns zijn zich hier zeer van bewust en veel ondernemingen zijn overgestapt van het managen van reputatierisico’s rond ESG-factoren naar het benutten van commerciële kansen op dit gebied. Niettemin signaleert de vermogensbeheerder nog vele ESG-risico’s die bijzondere aandacht vragen. Het gebruik van chemische producten in de moderne samenleving is immers gepaard gegaan met milieuverontreiniging en nadelige gezondheidseffecten.

Hodzic tot slot: “Nieuwe innovaties in de chemische industrie, zoals nieuwe producten die bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot, kunnen interessante beleggingskansen bieden. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in chemische bedrijven die in hun sector bovengemiddeld scoren op ESG-beleid, managementsystemen en implementatie, en die tegelijkertijd geen ernstige problemen op ESG-gebied kennen. Wij zorgen dat wij goed op de hoogte blijven van recente onderzoeks- en NGO-rapporten over de chemische sector. Daarnaast voeren wij regelmatig gesprekken met de directies van chemische bedrijven over ESG-onderwerpen.”

Bron: ING Investment Management