Meer loon Belgische bestuurders

Een topmanager van een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf heeft het voorbije jaar een salaris van gemiddeld 2,2 miljoen euro ontvangen. Dat betekende een stijging met 11,2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een berekening van de krant De Tijd op basis van de remuneratieverslagen van zeventien grote beursgenoteerde Belgische bedrijven.

De gemiddelde bonus steeg het voorbije jaar met 30 procent tot 737.574 euro. Daarmee komen de bonussen overeen met ongeveer driekwart van het vaste salaris. Opgemerkt wordt dat de verloning van de topmanagers zich opnieuw op het niveau van acht jaar geleden, voor het uitbreken van de financiële crisis, bevindt.

De best betaalde topman in het Belgische bedrijfsleven is Carlos Brito van AB AB InBev met een totale vergoeding van 4,7 miljoen euro, gevolgd door Roch Deliveux van UCB met een remuneratie van 4,4 miljoen euro. De winsten van de grote beursgenoteerde bedrijven namen het voorbije jaar met gemiddeld 20 procent toe.

Bron: Express.be