AFM hekelt jargon beursgenoteerde bedrijven

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen kunnen alternatieve, financiële prestatie-indicatoren consistenter en transparanter toepassen in persberichten. Dat is in het belang van beleggers. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) blijkt dat deze ondernemingen jaar-op-jaar in toenemende mate verschillende indicatoren gebruiken om de financiële prestaties in persberichten weer te geven.

Uit gesprekken die de AFM heeft gehouden met beleggers, analisten, de Vereniging van Effectenbezitters en Eumedion blijkt dat zij wel behoefte hebben aan indicatoren als autonome groei, netto schuldpositie en onderliggende EBIT om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een onderneming. Des te belangrijker is het dat beleggers jaar-op-jaar dezelfde indicatoren, op een eenduidige wijze vastgesteld, met elkaar kunnen vergelijken.

Richtlijnen

Daarnaast heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) recent een consultatiedocument opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van de alternatieve, financiële prestatie-indicatoren gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor definiëring, berekening/aansluiting, vergelijkbaarheid, prominentie, presentatie en consistent gebruik van deze indicatoren. Het doel is om de transparantie en vergelijkbaarheid van financiële informatie te verhogen. De consultatieperiode, waarin marktpartijen kunnen reageren, loopt tot 14 mei 2014. ESMA verwacht de definitieve richtlijnen in het vierde kwartaal van 2014 te publiceren.

'Bedrijven strooien zand in de ogen van beleggers'