Verzekeraars moeten opnieuw reserves aanleggen tegen lage rente

Verzekeraars moeten opnieuw een reserve aanleggen om zich in te dekken tegen de lage rente. Dat heeft de Nationale Bank van België ( NBB ) beslist. Ook vorig jaar was die reserve verplicht en de maatregel wordt ook dit jaar verder opgelegd. De reserves moeten de klanten garanderen dat de verzekeraars hun verplichtingen zullen kunnen nakomen.

Door de verplichting zal de sector volgens de krant De Tijd honderden miljoenen euro moeten blokkeren, waardoor de verzekeraars voor het tweede jaar niet vrij over al hun winsten zullen kunnen beschikken. De gelden kunnen immers niet worden gebruikt voor winstuitkeringen of het uitbetalen van dividenden.

Verzekeraar Ethias maakte onlangs nog bekend vorig jaar een bedrag van 116 miljoen euro, ruim de helft van de operationele winst, naar de reserves te hebben moeten overhevelen. De verplichting geldt enkel voor levensverzekeringen en verzekeringen tegen arbeidsongevallen.

Bron: Express.be