Belgische consumenten hebben ruim 3 miljard euro kredietachterstand

Belgische consumenten hadden eind maart bij de terugbetaling van hun kredieten een achterstand van ruim 3 miljard euro. Daarmee is de betalingsachterstand tot een recordbedrag gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België ( NBB ).

Tegenover de maand voordien nam de achterstand met 0,4 procent toe. In vergelijking met de maand maart vorig jaar is er sprake van een stijging met 6,2 procent. Opgemerkt wordt dat de voorbije maand 344.440 consumenten met minstens één achterstallig krediet werden geconfronteerd.

In totaal werden 510.121 achterstallige contracten geregistreerd. Per contract is er sprake van een gemiddelde achterstand met 5.887 euro. In maart hadden bijna 6,25 miljoen Belgen minstens één krediet lopen. In totaal werden 11,48 miljoen contracten geteld, waardoor bij 4,4 procent van alle kredieten problemen dienen te worden gemeld.

Bron: Express.be