Belgische Brouwers leggen klacht neer tegen Franse accijnzen

De Belgische Brouwers hebben bij de Europese Commissie tegen klacht neergelegd tegen een accijnsverhoging die door de Franse regering is doorgevoerd. Frankrijk heeft beslist om voor bier een accijnsverhoging van 160 procent op te leggen. Voor wijn werd er daarentegen geen enkele accijnsverhoging voorzien.

De Belgische Brouwers zeggen door die beslissingen gediscrimineerd te worden. Wijn is immers in belangrijke mate een Frans product, terwijl bier grotendeels, vooral uit België, wordt ingevoerd. Gesteld wordt dan ook dat Frankrijk zijn eigen markt probeert af te schermen door wijn te bevoordelen tegenover bier.

De omzet van bier zou in Frankrijk de voorbije maanden met bijna 8 procent zijn gedaald, terwijl de verkoop van wijn met ruim 5 procent zou zijn gestegen. De Belgische Brouwers maken gewag van een verlies van bijna 60 miljoen euro. De Franse maatregel betekent volgens hen een inbreuk tegen het vrij verkeer van goederen.

Bron: Express.be