Ook in Duitsland minder fondsenbeleggers

Net als in Nederland en België is ook in Duitsland het aantal aandelenbeleggers relatief terug gelopen. Als voornaamste reden kan de forse koersdreun in 2008 genoemd worden. In Duitsland daalde het aantal aandelenbeleggers met ruim een half miljoen tot 8,9 miljoen. Van dit aantal handelt 2,8 miljoen alleen in aandelen. De overigen zijn en met fondsen en met aandelen actief zo meldt het Deutsches Aktieninstitut tijdens de Messe Invest 2014 in Stuttgart. Met ruim 11 duizend bezoekers is dit het grootste event voor de Duitse beleggers.

Invest Messe 2014

Invest 2014, Messe Stuttgart

De daling van het totale aantal Duitse beleggers wordt vooral verklaard door de terugloop uit de aandelenfondsen. Dat het aantal aandelenbeleggers wel redelijk stabiel bleef lijkt te duiden op de teleurstellingen over de doorgaans stevige underperformances van de meeste actieve aandelenfondsen.

Net als in België en Nederland zijn het vooral de 40-plussers die het meeste in aandelen zitten. Dit is ongeveer gelijk waardig verdeeld in de groepen 40-49, 50-59 en boven de 60.