Belgische handelsbalans tekort van 1,1 mrd euro

De Belgische handelsbalans vertoonde tijdens de maand januari een tekort van 1,1 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België ( NBB ). Tijdens dezelfde maand vorig jaar was er sprake van een handelstekort van 1,9 miljard euro. De uitvoer kende een stijging met 5,2 procent tot 20,5 miljard euro, terwijl de invoer met 0,7 procent toenam tot 21,6 miljard euro.

Uit ramingen blijkt verder dat de Belgische handelsbalans tijdens de maand februari met een tekort van 0,3 miljard euro werd geconfronteerd. Daarbij zou de uitvoer met 6,1 procent tot 20,7 miljard euro zijn toegenomen, terwijl de invoer met 0,1 procent tot 21,0 miljard euro zou zijn gestegen.

De ramingen tonen aan dat het handelstekort tijdens de maand februari met 0,3 procent verder zou worden uitgediept tegenover de maand voordien. Tegenover de maand februari van vorig jaar zou er sprake zijn van een verdere groei van het handelstekort met 1,4 procent.