Schuldgraad Belgische staat opgelopen tot 101,5 procent

De Belgische staat had eind vorig jaar een schuld bijna 387,16 miljard euro. Dat komt overeen met 101,5 procent van het Belgische bruto binnenlandse product. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Het jaar voordien bedroeg de Belgische staatsschuld bijna 380,17 miljard euro. Dat vertegenwoordigde 101,1 procent van het bruto binnenlandse product.

België had aan de Europese Commissie nochtans beloofd om de staatsschuld tegen eind volgend jaar onder de drempel van 100 procent te brengen. Om die doelstellingen te halen verkocht de Belgische overheid onder meer zijn belang in de bank BNP Paribas Ageas en de holding Royal Park Investments.

De schuldgraad voelt wel de impact van de verplichting om de cijfers van een aantal extra instellingen mee op te nemen in de rekening van de overheid. Wel bleek dat België er het voorbije jaar in geslaagd is om het begrotingstekort terug te brengen tot 2,6 procent van het bruto binnenlandse product.

Bron: Express.be