Onderzoek ING IM onthult ‘vertraging’ in groei van risicobereidheid onder beleggers

Uit de laatste bevindingen van de Risk Rotation Survey(1) van ING Investment Management blijkt dat de bereidheid onder institutionele beleggers om beleggingsrisico’s te nemen de laatste zes maanden is toegenomen. Echter is de groei ervan vertraagd. Over het eerste kwartaal van 2014 geeft 42% van de institutionele beleggers aan dat de bereidheid om risico te nemen de afgelopen zes maanden is toegenomen. Daarnaast geeft 19% juist aan dat de risicobereidheid is afgenomen. De overeenkomende cijfers voor het vierde kwartaal van 2013 zijn 56% en 11%.

Vertraging

Valentijn van Nieuwenhuizen, ING Investment Management
Valentijn van Nieuwenhuizen

Als we kijken naar de redenen achter deze ‘vertraging’, lijkt het erop dat de zorgen over China en het ‘staartrisico’ de belangrijkste factoren zijn. In het vierde kwartaal van 2013 zei 14% van de institutionele beleggers zich grote zorgen te maken over een harde landing in China, vergeleken met 27% die hetzelfde beweerde in het eerste kwartaal van 2014. De overeenkomende cijfers voor het staartrisico vormen een stijging van 11% naar 27%. De voornaamste risicobron is echter beleidsgerelateerd: men maakt zich vooral zorgen over het afbouwen van de kwantitatieve versoepeling en/of een begrotingsschok.

Risico's prominent aanwezig

Desondanks zijn er duidelijke signalen dat de bereidheid om risico te nemen nog altijd prominent aanwezig is. Van de institutionele beleggers gelooft 70% dat aandelen de komende drie tot zes maanden de aantrekkelijkste beleggingscategorie zal zijn, wat de risico/rendementsverhouding betreft. Opmerkelijk is echter wel de afgenomen interesse in vastgoed, al staat deze beleggingscategorie nog altijd op de tweede plaats. Bijna één derde (30%) van de ondervraagden beschouwt vastgoed als minder gunstig, vergeleken met 45% in het voorgaande kwartaal. Daarnaast lieten grondstoffen, qua risico/rendementsverhouding, in het vierde kwartaal van 2013 de grootste percentuele toename zien (van 13% naar 17%).

“Ondanks dat de wereld wordt opgeschud door een aantal aanzienlijke politieke, maatschappelijke en economische kwesties, beschouwen beleggers de meeste risico’s als ingecalculeerd. Zij denken niet dat deze systemisch zijn. Feitelijk verwacht men geen verrassingen”, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi- Asset bij ING Investment Management (ING IM): “De problemen in Europa zijn nog niet voorbij, maar de storm is de laatste maanden wel wat gaan liggen. Er is nog maar een enkeling die een ineenstorting van de EU verwacht. De uitkomst van de crisis tussen Rusland en Oekraïne is echter nog onzeker. Deze situatie zal tot meer nervositeit gaan leiden onder beleggers en dit zal uiteindelijk een nadelig effect hebben op de risicobereidheid.”

Optimisme over opkomende markten

Uit het onderzoek van ING IM blijkt nog een ander teken van de aanhoudende risicobereidheid. Van de respondenten gelooft 51% dat de prestaties van opkomende markten de komende drie tot zes maanden zullen verbeteren, afgezet tegen 22% die dit onwaarschijnlijk acht.

Ook geven institutionele beleggers aan proactieve stappen te hebben genomen om de risico’s in hun portefeuilles beter te beheersen. De afgelopen twaalf maanden heeft 67% gezorgd voor een betere spreiding; 30% heeft de blootstelling aan risicovolle beleggingscategorieën teruggebracht; 16% heeft de hoeveelheid liquide middelen uitgebreid en 15% heeft gezorgd voor een grotere blootstelling aan de meer ‘liquide’ vermogenstitels. Dit weerspiegeld zich in de beleggingsstrategieën die over de komende zes tot twaalf maanden als het meest renderend worden beschouwd: 56,5% kiest voor een multi-asset strategie, 23% voor een uitgebalanceerde strategie en 22% voor ‘total return’.

De regio’s met de beste beleggingskansen qua risico/rendement zijn volgens beleggers de VS (30%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (24%), opkomende markten (18%) en Europa (13%).