Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld is van maart op april nauwelijks veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op vijf na presteren alle indicatoren echter nog onder hun langjarige trend.

Met uitzondering van het bruto binnenlands product, de bedrijfsinvesteringen, het arbeidsvolume, de vacatures en de uitzenduren is in de loop van april van alle indicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

Conjunctuurklok Nederland

nederlandse conjunctuur

Het consumentenvertrouwen schoof nipt door van het gele naar het groene kwadrant. De indicator bevindt zich in een opgaande fase en presteert nu ook iets beter dan zijn langjarige trend. Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind april in de fase van herstel. Van de vijftien indicatoren staan er zeven in het gele, vijf in het groene en drie in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af.

Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Bron: CBS Corp.