Risicometer niet voor alle beleggingsfondsen geschikt meldt AFM

De risicometer is voor beleggingsfondsen die beleggen in illiquide activa minder geschikt om beleggers inzicht te geven in de risico’s die ze lopen. In de regel wordt het risico te laag voorgespiegeld. Voor andere typen beleggingsfondsen geeft de risicometer beleggers wel voldoende inzicht in de risico’s. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). De AFM roept beheerders van dergelijke beleggingsinstellingen op, de risicometer niet langer op te nemen in reclame-uitingen.

Om welke fondsen gaat het?

De beleggingsinstellingen waarvoor de risicometer minder geschikt is, hebben gemeenschappelijk dat ze (indirect) investeren in beleggingen waarin niet of weinig wordt gehandeld. Deze beperkte of ontbrekende handel maakt dat de schommeling van het historisch rendement (ofwel volatiliteit) van de belegging laag is. De volatiliteit bepaalt juist de stand van de risicometer. Hoe lager de volatiliteit, hoe lager de stand van de risicometer. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld fondsen die beleggen in beursgenoteerde effecten.

Een lage score op de risicometer -die geheel volgens de regels is berekend - geeft in een dergelijk geval slechts een beperkt beeld van de belangrijkste risico’s. Juist bij dit type fondsen is het dan ook belangrijk dat beleggers informatie als het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie raadplegen. Daarin staan de belangrijkste risico’s vermeld.

Bron: AFM