Spaaractiviteit Belgische consument op laagste niveau in twee jaar

De Belgische gezinnen hebben tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar 14,5 procent van hun inkomen gespaard, tegenover 15,8 procent het kwartaal voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Daarmee is de Belgische spaaractiviteit gezakt tot het laagste niveau in twee jaar.

Dat moet worden toeschreven aan een inkrimping van het inkomen met 1,2 procent, te wijten aan lagere opbrengsten uit vermogen en hogere belastingen. Tegelijkertijd is de consumptie met 0,3 procent gestegen. Het vertrouwen van de Belgische verbruiker kende tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar immers opnieuw een groei, waardoor men sneller bereid is om te consumeren en minder interesse en ruimte overblijft voor het sparen.

Gekoppeld aan de lagere inkomsten, kunnen er slechts kleinere bedragen naar de spaarreserves worden overgeheveld. Over het hele jaar werd een spaarniveau van 15,1 procent opgetekend. Dat is een daling met 0,1 procentpunt tegenover het jaar voordien.

Bron: Express.be