Ondanks lage rentes record op spaarrekeningen

ijdens de maand maart stond op de spaarrekeningen van Belgische consumenten een bedrag van 251,9 miljard euro. Daarmee kon een nieuw record worden opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Tegenover de maand voordien werd een groei met 1,1 miljard euro geregistreerd.

De toename van de tegoeden wordt wel opmerkelijk genoemd, aangezien diverse banken de rente op een aantal spaarrekeningen tijdens de maand maart tot een historisch dieptepunt hebben teruggeschroefd. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de cijfers duidelijk tonen dat de instroom de voorbije periode gevoelig is gedaald.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd in totaal een instroom met 2 miljard euro geregistreerd. Tijdens dezelfde periode vorig jaar was er nog sprake van een aangroei met 6,4 miljard euro. Door de lage rentes blijken de spaarders opnieuw meer op zoek te gaan naar producten die weliswaar een hoger risico hebben, maar ook een groter rendement opleveren.

Bron: Express.be