VS niet langer locomotief van wereldgroei (Schroders)

De Amerikaanse economie fungeert niet langer als een locomotief voor de wereldwijde groei. Er is duidelijk sprake van herstel, maar Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , ziet een verschil zich aftekenen met het verleden. Met dat de VS de financiële crisis achter zich laat, levert de economie een lagere bijdrage aan de groei van de wereldeconomie. Indicatie daarvoor is het feit dat het handelstekort niet is opgelopen sinds het economisch herstel doorzet.

Keith Wade, <a href='/aandeel/199-schroders'> Schroders </a>
Keith Wade

VS minder mondiaal afhankelijk

Volgens Wade heeft zijn constatering niets te maken met een of andere stagnatie in de VS, al staan de consumentenbestedingen wel onder druk. Amerika stuwt nu minder prominent de groei van de wereldeconomie dan in het verleden het geval was en is minder afhankelijk van import. Er vindt een verschuiving plaats richting binnenlandse productie.

Ondanks dat de VS vooroploopt in het economisch herstel is de handelsbalans niet verslechterd. Wade meent dat dit slechts deels te verklaren valt uit de toegenomen olie- en gasproductie in de VS. Een hele belangrijke verklaring ligt in de dollar, die meer concurrerend is dan in vroegere cycli. Dit concurrentievoordeel vertaalt zich in een hogere mate van ‚on-shoring’, het terugbrengen van productie naar de VS.

Wereld minder beïnvloedt door VS

De groeiende vraag in de VS leidt dit keer niet tot een stimulans voor de rest van de wereldeconomie. Wade houdt wel een slag om de arm: de impact op de rest van de wereld hangt mede af van de kracht van het herstel van de vraag. Wat zich nu aftekent in de VS ziet er niet gunstig uit voor de landen die sterk afhankelijk waren van export naar de grootste economie ter wereld. Opkomende markten zijn het meest kwetsbaar en worden extra aangezet om hun economie om te vormen. Keith Wade concludeert dat er geen sprake is van een terugkeer naar de exportcijfers van voor de crisis.