De smartbèta-misvertanden

Strategieën omtrent smart-bèta worden en masse op een hoog gegooid. Het gros van de strategieën die nu vaak in de media komen zijn vaak veel te kort door bocht zo stelt Tim Matthews van Schroders . Matthews hekelt vooral de wildgroei aan passieve smartbèta-strategieën die weinig stabiel zijn. Vooral de passieve strategieën van o.a. Research Affiliates (van Robert Arnott en Jason Hsu) zijn volgens Matthews veel te vrijblijvend.

Beleggers zouden in tegenstelling tot de strategieën van Research Affiliates juist veel actiever hun aandelenselecties moeten herzien en herwegen zo stelt Matthews. Na enige aarzeling zou Robert Arnott later ook hebben toegegeven dat zijn strategieën een enorme value-tilt hebben.

Tim Matthews, <a href='/aandeel/199-schroders'> Schroders </a>Tim Matthews, Schroders

Oppassen voor hoge factortilts

Matthews stelt dat het gros van de populaire smartbèta-strategieën, zoals ook die van Research Affiliates, vaak hoge factortilt hebben. Hierdoor wordt het risico, ondanks de op het oog hoge spreiding, onnodig verhoogd aldus Matthews. Zo hebben de diverse modelportefeuilles van Research Affiliates momenteel een enorme exposure naar maar een paar sectoren.

Zo wegen nu de energiebedrijven en de financials fors in hun portefeuilles. Dit wordt zelfs niet verklaard door een hoog aantal bedrijven uit deze sectoren maar juist door relatief zeer forse belangen in individuele bedrijven zoals Petrobras, Lukoil en China Construction Bank.

Risicopremies factoren smartbèta-strategieën

schroders smartbeta

Bottom-up wint de race

De bovenstaande grafiek toont de rendementen van de verschillende stijlfactoren losgelaten op de MSCI . Te zien is dat de stijl 'quality', met ondanks een vrij grote samenhang met de andere stijlfactoren, hier de race wint. De 'quality' van een bedrijf wordt hier omschreven als sterk winstgevend, stabiele cashflows en een lage schuldengraad. Financials kunnen volgens Matthews zeker in dit mandje vallen maar voor hun worden andere criteria gehanteerd.

Een strategie zoals bijvoorbeeld momentum zijn volgens Matthews volkomen inhoudsloos want dit komt simpelweg neer op het klakkeloos achter de markt aanlopen aldus de analist.

Herbalanceren loont

smartbeta herbalanceren

Het actief beheren van een strategie zoals smartbèta loont absoluut aldus Matthews. De bovenstaande grafiek laat zien door ofwel gelijk te gaan wegen of door willekeurig te schuiven met de gewichten (bijvoorbeeld op basis van de lengte van de naam, de groene lijn) er al fors afgeweken kan worden van de index.